ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว และ การบังคับคดีผู้ประกัน

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว และ การบังคับคดีผู้ประกัน


เอกสารแนบ