ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว และ การบังคับคดีผู้ประกัน

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว และ การบังคับคดีผู้ประกัน


เอกสารแนบ