ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 36 หน่วย
เอกสารแนบ