ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หลัง บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๔ หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๔ หลังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๓๖ หน่วยและงานผังบริเวณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
เอกสารแนบ