ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596

นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายสมชาย เฌมานุรักษ์ ผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายสมชาย  เฌมานุรักษ์ ผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน


เอกสารแนบ