ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court

นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายสมชาย เฌมานุรักษ์ ผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายสมชาย  เฌมานุรักษ์ ผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน


เอกสารแนบ