ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นประธานลงนามถวายพระพรในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นประธานลงนามถวายพระพรในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560


เอกสารแนบ