ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ได้ร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ได้ร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม


เอกสารแนบ