ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596

นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผุ้พิพากษาภาค ๔ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลในสังกัดอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
เอกสารแนบ