หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
ผบ.113/59
สืบพยานทางจอภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2854/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2855/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2856/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2857/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2858/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2859/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2860/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2861/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2862/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2863/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2864/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2865/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2866/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1046/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1060/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1061/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1055/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1056/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ศปก.4/59
สืบพยานโจทก์ทางจอภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1191/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์4
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1301/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์4
ห้องพิจารณาที่ -
อ.725/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3501/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1039/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1057/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)