หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดินพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมมอบพวงมาลัย พร้อมดอกไม้ ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ และผู้ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานได้แก่ นายนพดล ไกษร ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด นางกนกรัตน์ พุทธรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นายบุญพร้อม หันจางสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการไปดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 4 และผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ นายทองจันทร์ หาธรรม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
อ่านข่าว : 130 | 2 ตุลาคม 2561 09:00
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดินพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ และที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายนพดล ไกษร ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด นางกนกรัตน์ พุทธรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นายบุญพร้อม หันจางสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการไปดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 4 และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อ่านข่าว : 104 | 24 กันยายน 2561 14:02