หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสว่างแดนดิน พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชลบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน นายบุญ ผิวบาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสว่างแดนดิน นายชนันดา หัวดอน ผู้พิพากษาประจำศาล ซึ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสว่างแดนดิน นายศุภราช ภูมิพงศ์ ผู้พิพากษาประจำศาล ซึ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เนื่องในโอกาสย้ายมา ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ที่ทำการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
อ่านข่าว : 125 | 3 เมษายน 2561 15:03
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด สว่างแดนดิน เข้ารับมอบ เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ชั้น 4
อ่านข่าว : 87 | 20 มีนาคม 2561 16:38

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 24
ผบ.2931/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.205/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.244/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.262/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.263/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.270/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.271/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.272/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.273/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.274/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.276/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.277/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.286/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.594/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1069/60
เป็นพยาน อ.162260
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1622/60
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1631/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1719/60
ฟังผลการปฏิบัติตามตกลง
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ.1748/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 10
อ.445/61
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ์ เวลา 13.30 น.
อ.684/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.685/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.686/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.690/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.