หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน Sawangdandin Provincial Court โทรศัพท์ 0 4273 7571 โทรสาร 0 4272 1596ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดินพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมมอบพวงมาลัย พร้อมดอกไม้ ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ และผู้ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานได้แก่ นายนพดล ไกษร ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด นางกนกรัตน์ พุทธรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นายบุญพร้อม หันจางสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการไปดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 4 และผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ นายทองจันทร์ หาธรรม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

40

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดินพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ และที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายนพดล ไกษร ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด นางกนกรัตน์ พุทธรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นายบุญพร้อม หันจางสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการไปดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 4 และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

43

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดินพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมมอบพวงมาลัย พร้อมดอกไม้ ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ และผู้ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานได้แก่ นายนพดล ไกษร ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด นางกนกรัตน์ พุทธรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นายบุญพร้อม หันจางสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการไปดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 4 และผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ นายทองจันทร์ หาธรรม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
อ่านข่าว : 40 | 2 ตุลาคม 2561 09:00
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดินพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ และที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายนพดล ไกษร ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด นางกนกรัตน์ พุทธรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นายบุญพร้อม หันจางสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการไปดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 4 และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อ่านข่าว : 43 | 24 กันยายน 2561 14:02

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 60
ขจ.6/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ขจ.7/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ผบ.2143/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2144/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2145/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2146/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2147/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2148/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2149/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2150/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2151/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2152/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2153/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2154/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2155/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2156/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2159/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2160/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2165/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2166/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2167/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2168/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2169/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2170/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2186/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2187/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2188/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2189/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2190/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2191/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2192/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2193/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2194/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2206/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2207/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2208/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2225/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2226/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2227/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2228/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
ผบ.2231/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2232/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2233/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2234/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2235/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2236/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2237/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2238/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2239/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2240/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
ผบ.2298/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
พ.833/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.834/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 09:00
พ.836/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.837/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.838/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.842/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ.843/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
พ.844/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 13:30
พ.845/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30